Order list

zobrazení seznamu objednávek

Report ve výchozím nastavení zobrazuje seznam objednávek pro aktuální den. V záložce grafická konfigurace lze změnit nastavení a vybrat přesný datumový rozsah.

Po změně nastavení se aplikuje tlačítkem vpravo nahoře, nebo po konfigurací. Po načtení reportu dojde automaticky k přepnutí do záložky REPORT, kde se zobrazí výsledek.

Časté využití reportu je při hledání položek s nízkým nebo záporným profitem. Kdy důvodem bývá jiná nákupní cena v importním XML pro Karsu a v objednávce. Strategie tak nemůže nastavit jinou cenu.

Report také zobrazuje konverzní hodnotu celé objednávky a jednotlivých produktů, která byla použita pro Google Ads.