Cenové hladiny

Popis nastavení cenových hladin - výhody a nevýhody

Základní myšlenka strategie na základě cenových hladin produktů je taková, že sortiment bude rozdělen zpravidla dle nákupní ceny produktů do kategorií a dále dle kategorizačních atributů jako jsou produkt typ, výrobce a další. Tyto kategorie pak budou mít nastavenou povolenou minimální marži, kterou mohou produkty dosahovat. V některých případech je také omezena horní hranice marže.

Výhody

 • Je to velice přímý přístup, který může vést k úspěchu. Hlavně u produktů, které nemají přímou konkurenci a nejsou k dispozici ceny konkurence. Existuje zde jen produkt-typová konkurence. Produkty také zpravidla mají nízkou frekvenci prodeje a návštěvnosti, takže není lehké vypočítat výkonnostní odchylku produktu.

 • Pří výpočtu cílové marže je vhodné započítat náklady spojené s prodejem a naskladněním produktu.

 • Za výhodu lze také označit, že vždy "víte" kolik získáte profitu a produkt tedy nebude v profitové ztrátě nebo na pomezí ztráty.

Nevýhody

 • Může se jednat o opravdu komplexní strukturu segmentace a není lehké ji v čase měnit, hlavně pokud se do této struktury začnou zahrnovat různé výjimky.

 • Hlavní otázkou, ale je, jakou strukturu kategorií vytvořit. Lidé se dívají na data skrz kategorizační atributy jako jsou výrobce, produkt typ, ale již méně datovým pohledem. Převažuje "dojmologie" a pocity, "dříve" před X lety jsme za tuto marži prodávali a dojde k nastavení "vysněné" marže, která nereflektuje trh a nebude docházet k prodejům. Je tedy nejprve potřeba provést u každé kategorie analýzu cenové hladiny na trhu a reálně dosahovaných hodnot při prodeji v zamýšlené kategorii.

 • Nereflektují se cenové změny na trhu a výkonnost jednotlivých produktů. Struktura je platná k datumu vytvoření a za nějaký čas již přestává být výkonná. Stačí, aby přišlo horší období prodejů, léto, post covid, povánoční výprodej a ceny na trhu překročí hranici, kdy značka obchodu již není schopna u uživatelů odůvodnit vyšší cenu.

 • Pokud je marže opravdu fixní tak se také nezohledňují možné dobré výsledky některých produktů a nedojde k jejich zdražení.

 • Nově zařazené produkty do katalogu mohou mít úplně špatnou cenu oproti trhu. O produkt není zájem, trh již snížil cenu, ale v kategorii je fixní marže a produkt se bude muset v budoucnu pokud je již naskladněn umístit do výprodejové strategie, nebo prodávat se ztrátou.

 • Pokud mají kategorie nastavenou možnost měnit cenu dle trhu a výkonnostní odchylky produktu a "vysněná" marže je nastavena vysoko, produkty skončí na minimální povolené marži a cena se již nemění. Často toto vede k poklesům prodejů. V tomto případě je vhodné sledovat poměr současné a minimální marže. Pokud produkty na minimální marži narážejí je to signál, že trh se již změnil.

 • Protože minimální marže je velice "hrubý" limit dochází k zdražení lead produktů v obchodů a to vede k poklesů prodejů.

 • Obdobný problém nastává v Google PLA, kdy lead produkty již nevytvářejí konverzní hodnotu a přestávají být propagovány.

Doporučení

Před rozhodnutím zda používat cenové hladiny vytvořte část zamýšlené struktury v Produktových skupinách a proveďte analýzu dopadů změn u produktů. Nepřevádějte ihned všechny produkty do nové struktury, ale jen část produktů. Následně za 1-2 týdny pomocí segmentační analýzy vyhodnoťte přínosy změny.

Minimální marže by neměla být moc přísná a nenastavujte svojí "vysněnou" marži. Povolte u produktů změnu ceny dle jejich výkonnosti.

Analýza produktů

Následně použijte filtr na požadovanou marži.

Výsledkem je skupina produktů, která nedosahuje požadované marže a byla by zdražena pokud by byla přiřazena do nové struktury.