Úvod

Segmentace/agregace produktů a jejich vyhodnocení

Ve výpisu produktů je možné vyhodnocovat jednotlivé produkty, ale ani pomocí agregačního řádku nelze získat informace o chování vybrané skupiny produktů jako celku. Je tedy nutné data agregovat a následně vyhodnocovat jako celek. Pokud má skupina produktů několik set nebo tisíce produktů, případně jde o všechny produkty eshopu, je vhodné produkty rozdělovat do skupin (segmentů, clusterů) a to dle volitelných a předefinovaných atributů (např. výrobce, cenová hladina atd.). Získá se tak pohled na data dle jednotlivých segmentů, ze kterých lze již zjistit informace o výkonu skupiny produktů a dopad na výkon celého obchodu.

Umístění reportu

Report je možné zobrazit dvěma způsoby.

Kategorie

V libovolné cenové, e-shopové kategorii nebo produktové skupině kliknete na adresář a zvolíte záložku „SEGMENTATION“. Produkty obsažené ve zvoleném adresáři budou použity pro analýzu. Pokud zvolíte adresář ROOT, tak jsou zahrnuty všechny produkty obsažené v obchodu.

Po zobrazení reportu jsou k dispozici záložky jednotlivých konfigurací, které se vytvářejí přes konzoli. Zde v obrázku Main Configuration, Manufacturer a Strategy.

Záložka grafická konfigurace obsahuje nastavení reportu v podobě, v jaké byla konfigurace uložena. Je zde možné měnit nastavení a následně konfiguraci aplikovat tlačítkem, které je umístěno v pravém doplním rohu konfigurace reportu.

Po doběhnutí ukazatele čekání se přepněte do zpět do záložky REPORT.

Pokud změníte konfiguraci významně a použijete například jiný typ segmentace, může výpočet reportu trvat i několik minut. Pro rychlé analýzy je vhodné vybrat menší skupinu produktů než všechny přes ROOT. Uložené konfigurace se cachují, takže je k nim rychlý přístup. Novou konfiguraci lze vytvořit přes konzoli.

Konzole

Ve skriptové konzoli otevřete seznam scriptů a vyberte script „Segmentation of products“. Konzole nabízí oproti přístupu přes TAB reports možnost vytvářet nové konfigurace a ty ukládat pro pozdější použití.