Úvod

Jak správně pracovat s výpisem produktů

Záložka Produkty zobrazuje seznam produktů obsažených ve vybrané kategorii. Tabulka s produkty obsahuje vybrané sloupce dle, kterých lze vyhodnocovat výkonnost produktů. Tyto sloupce lze měnit a vytvářet si tak vlastní pohledy na data. Produkty je možné filtrovat pomocí fulltextu a parametrického filtru. Vybrané produkty lze pak přesouvat do jiných cenových strategií nebo jim měnit minimální marži nebo inicializační cenu. Agregační řádek v tabulce lze například použít pro rychlé získání informace o sumě profitu vybrané skupiny produktů a zároveň porovnávat časové období.

  1. Záložka produkty Zde se nachází výpis produktů. Tato záložka se prvotně zobrazuje při přihlášení do administrátorského prostředí.

  2. Kalendář Standardně je vybraných 7 dní. Za tyto dny jsou vypočítaný statistiky v jednotlivých sloupcích. Dnešní den není automaticky zahrnut, protože není ještě ukončen a při porovnávání by zkresloval statistiky.

  3. Compare with Při použití checkboxu se automaticky vybere stejně dlouhé časové období a ve výpisu produktů se u sloupců zobrazí hodnota za předchozí období a za současné. Zároveň je k dispozici rozdílový sloupec ukazující % rozdíl hodnot.

  4. Operace s produkty Produkty označené checkboxem je možné přesouvat do jiných kategorií v cenovém stromu a také otevřít novou stránku, kde lze dle volby nastavit manuální cenu, minimální marži a inicializační cenu.

  5. Záložky produktů Každá záložka obsahuje různé sloupce dle, kterých lze produkty vyhodnocovat. Lze také produkty filtrovat a výsledek filtru "uzamknout", přejít na jinou záložku a vyhodnocovat produkty například dle zdrojů návštěvnosti.

  6. Fulltext filtrování V hledání lze používat části řetězců, nebo také operátory větší menší a další. Jedná se tedy o pokročilé filtrování, které lze kombinovat s parametrickým filtrem, které je umístěno vlevo pod stromem kategorií.

V reportech obsažených v záložkách je k dispozici více jak 300 sloupců. Pokud by report obsahoval všechny sloupce byl by nepřehledný. Z tohoto důvodu jsou sloupce umístěny dle zaměření do tematických záložek a každá slouží ke specifické analýze produktů. Záložky si lze představit jako sešity v Excelu. V následující sekci je popsána také možnost vytvoření vlastních záložek, změny pořadí, obarvení sloupců.