Obsah záložek - Reporty

Popisuje důležité sloupce v jednotlivých záložkách a jejich zaměření

Ve výpisu produktů je k dispozici celkem 9 záložek reportů, které můžete dále upravovat. Vytvořit lze vlastní sestavu dle vašich potřeb, která bude zobrazovat jen vaše klíčové metriky. Každý report je zaměřen na specifickou analýzu výkonu produktů. Pomocí filtrů a uzamknutí vyfiltrovaných produktů tak rychle získáte informace o výkonu produktů.

Statistics

Obsahuje informace o prodejích produktu, návštěvnosti a důvodů přecenění produktu. Zajímavé dostupné sloupce jsou:

Profit, Net profit, počet objednávek, počet prodaných kusů, návštěvnost, aktuální cena, marže, PLA náklady, obrat, obrat celých objednávek, profit celých objednávek, net profit celých objednávek.

Comp. price today

Obsahuje ceny konkurence, které jsou staženy pro dnešní den. Z tohoto důvodu se může stát, že pokud report navštívíte brzy ráno je ještě prázdný, protože ještě nebylo dokončeno stahování cen. Zajímavé dostupné sloupce jsou:

Počet konkurentů, minimální cena, maximální cena, medián, průměrná cena, cena vybraných konkurentů, cena 1 - až 10 konkurenta.

Comp. price sumary

Obsahuje agregovaná data konkurence za vybrané časové období. Lze tak zjistit jak, se cenově konkurence chová za delší časové období. Pro analýzu více produktů je vhodné použít Segmentační report, který ukazuje cenové chování například po kategoriích, nebo výrobcích. TODO doplnit odkaz na segmentační report. Zajímavé dostupné sloupce jsou: Průměrné cenové pořadí na trhu, počet výskytu ceny konkurence nižší než je naše cena, počet ponížení jejich ceny pokud už bula dříve nižší než naše cena. Tento sloupec indikuje postupné snižování ceny a často reakci na Vaši cenu.

Expenses

Obsahuje náklady spojené s prodejem produktů. Náklady na propagaci přes PLA, náklady v objednávce jako jsou slevové kupóny, doprava zdarma. Tyto údaje pak mohou být započítány do výsledného net profitu. Zajímavé dostupné sloupce jsou: Počet aplikovaných kupónů, rozpad, zda kupón využil nový nebo stávající zákazník. Každý náklad je dále dělen dle zdroje návštěvnosti. Například počet využitých kupónů od nových zákazníků z Google.

Audience

Report zaměřený na návštěvnost produktů. K jednotlivým zdrojům návštěvnosti zobrazuje konverzní poměr, objednávky, profit a další metriky. Zajímavé dostupné sloupce jsou:

Unikátní návštěvy, nové návštěvy, návštěvy vracejících se uživatelů, návštěvy ze zdrojů jako jsou Google, Amazon, direct, search, PLA imprese. Ke všem zdrojům jsou dostupné sloupce, konverze, profit.

Leads

Obsahuje informace, zda je produkt lead a tedy vedl k vytvoření objednávky. Produkt může být lead a nemusí být obsažen v objednávkách. Lze tak identifikovat produkty, které "vypadají", že jsou nevýkonné, ale reálně tvoří objednávky. Zajímavé dostupné sloupce jsou: Všechny sloupce jsou vždy dostupné ve dvou variantách, zda byl produkt obsažen, nebo nebyl obsažen v objednávce. Počet objednávek, profit celých objednávek, průměrný profit objednávek, net profit objednávek.

Attributes

Obsahuje sloupce statické, které se načítají z importního XML od zákazníka. Produkt typ, eshop kategorie, nákupní cena, výrobce a další libovolné sloupce vložené do XML. Tyto sloupce je možné použít v jiných záložkách a složí pro lepší filtrování produktů a segmentaci produktů.

Price limits

Obsahuje sloupce spojené s přeceněním produktů. Dle těchto sloupců lze poznat důvod přecenění a nastavené limity pohybu ceny produktů.

Zajímavé dostupné sloupce jsou: Minimální marže, minimální cena, manuální cena, inicializační cena a její spodní, horní limit, manuální inicializační cena, důvod přecenění, zdroj přecenění.

Min30

Report vypočítává aktuální slevu produktu za posledních 30 dní. Zároveň zobrazuje, jaká bude výsledná marže a cena pokud bude aplikována sleva například 10%. Lze tedy pomocí filtrování snadno zobrazit produkty s marží výší než 20% po aplikování 10% slevy. Vyfiltrované produkty lze přemístit do příslušné strategie a sleva bude aplikována.