Kategorie hlavní záložky

Hlavní záložky ve vybrané kategorii

Produkty

Záložka obsahuje výpis produktů pro vybranou kategorii. Produkty lze analyzovat, porovnávat časové období, upravovat sloupce ve výpisu produktů, měnit inicializační cenu, minimální marži, měnit cenové strategie a další operace. Detailněji je výpis produktů popsán v samostatné sekci.

Segmentace

Pro vybranou kategorii se filtrují produkty, které jsou agregovány dle vybraných atributů. Segmentace tedy umožňuje produkty analyzovat jako celek, například dle výrobce a marže produktů. Segmentace je důležitá při vyhodnocování úspěšnosti produktů za vybrané časové období, kdy výpis jednotlivých produktů nedokáže zachytit trend celé skupiny. Více je segmentace popsána v samostatné sekci.

Strategie

Pokud se nacházíte ve stromu Cenotvorba, tak je možné ke kategorii přiřadit v této záložce požadovanou cenovou strategii. Strategii je pak možné změnit konfiguraci, aby došlo k požadovanému nastavení cen u produktů. Strategie jsou popsány v samostatné sekci.

Reporty

Reporty obsahují různé reporty, které jsou v konzoly označené pro zobrazení v této záložce. Jedná se o různé pomocné reporty, které nemusí zobrazovat jednotlivé produkty. Příkladem může být analýza identifikující skupiny produktů s propadem/růstem a příčiny těchto propadů. Jednotlivé reporty jsou popsány v samostatné sekci.