Systémové produktové skupiny

Proč je používat a jejich přínosy

Systémové produktové skupiny jsou zvláštní tím, že při každém přecení je spouštěn script, který dle typu skupiny provádí jednotlivé operace s produkty obsaženými ve skupině. Produkty mohou mít nastavenu rozdílnou minimální marži, sale price nebo jsou umístěny do jiné Google kampaně.

sys.MinMargin

Skupina nastavuje u produktů minimální marži produktu, kterou produkt může dosáhnout, jedná se o spodní limit ceny.

Minimální marži lze nastavit ručně u jednotlivých produktů, ale pomocí skupin je hromadné nastavení snadnější a je také možná kombinace s kategorizací, kdy se umístění do jednotlivých skupin může automatizovat.

 • Formát zápisu Název adresáře může obsahovat libovolný text na začátku a musí končit výrazem M, rovná se a hodnota marže, která bude nastavena. Name of folder M=20. Je také možné použít písmeno D=5, které uvádí počet dní po kterou bude uvedená marže nastavena, po uplynutí této doby dojde k navrácení na původní hodnotu minimální marže, která byla nastavena. Tato varianta se využívá, pokud chcete otestovat jiný spodní limit a následně vyhodnotit dopady pomocí Segmentačního reportu

sys.MinMargin
  sys.RemoveMinMargin
  Discount samsung phone M=10 //Nasataví 10% marži produktům
  Test agresive min margin M=7.5 D=3 //Nastaví minimální marži na 7.5% po dobu 3 dnů.
 • sys.RemoveMinMargin Pokud produkt má aplikovanou minimální marži tak po umístění do tohoto adresáře bude minimální marže odstraněna a bude odebrán i z adresáře, kde byl umístěn. Tato volba najde uplatnění, pokud chcete odstranit minimální marži, protože produkty mohou být umístěny ve strategii, kde máte nastavenou jednotnou globální minimální marži.

Pokud je produkt umístěn do více adresářů, tak script vyhodnotí, kde byl umístěn jako poslední a z ostatních bude produkt odebrán.

sys.GoogleClusterIndex

Skupina nastavuje u produktů číslo "Google kampaně". Informace z názvu adresáře se zapisuje dle nastavení do custom atributu 0-4. Tento atribut je zapsán do XML pro Google, který Karsa přenáší do GMC pomocí content API. Při každém přecenění dojde ke stažení XML feedu z Vašeho zdroje a custom atribut je aktualizován.

Pomocí kategorizačních pravidel lze tak produkty automaticky umisťovat do zvolených PPC kampaní.

Chcete produkty se záporným net profitem umístit do jiné PLA kampaně? Využijte systémovou skupinu s kategorizačním pravidlem a optimalizujte svoje PLA kampaně.

Název adresáře musí končit číslicí, která bude zapsána do custom atributu. Dle tohoto atributu pak nastavíte rozdělení produktů do jednotlivých kampaní.

sys.SalePrice

Tato systémová skupina slouží k zobrazení nebo nezobrazení ukotvené, přeškrtnuté ceny v Google PLA kampaních. Pomocí kategorizačních pravidel tak můžete zobrazovat "EU slevu" za posledních 30 dní jen u vybraných produktů. Můžete tak vytvořit pravidla, kdy se například u telefonů Samsung s cenou větší než 300 EUR zobrazuje sleva větší než 5% a dětských triček jen sleva větší než 30%.

Informace se automaticky přenáší do GMC a je možné je také pomocí API stahovat do Vašeho eshopu. Na produkty lze také aplikovat přímo pro tento účel vytvořenou cenovou strategii, která vypočítává požadovanou slevu.

Umístěním produktu do RemoveFromSalePrice dojde k odstranění produktu ze skupiny a v XML pro GMC se nebude vyplňovat element sale_price, který určuje, zda se má sleva v PLA kampaních zobrazit.

sys.InitializationPrice

Inicializační cena se používá převážně u produktů bez známe ceny konkurence. Pokud je produkt umístěn v této skupině je mu přiřazena manuální inicializační cena a tato cena se nepřepočítává automaticky dle trhu a je ovládána ze systému zákazníka.

V tomto adresáři můžete založit libovolný další podadresář, který následně uvedete v nastavení konfigurace scriptu, který vypočítá pro produkty obsažené v adresáři příslušnou inicializační cenu.

Lze vytvořit více konfigurací scriptu, které mění IC. Můžete tak mít adresář, kde dojde k nominální nebo % změně IC.

Produkty můžete do adresářů přemisťovat ručně nebo pomocí pravidel. Script pro výpočet se volá opakovaně při každém přecenění a pokud se produkt vyskytuje ve více adresářích je ponechán jen v adresáři, kam byl umístěn jako poslední.

Hromadná změna inicializační ceny pomocí scriptu

Script Product group sys.InitializationPrice - Set product attribute values Po otevření tohoto scriptu v konzoli je potřeba nastavit konfiguraci, aby došlo k automatickému výpočtu IC.

 • Set InitializationPrice in product group name (must be under sys.InitializationPrice) Místo pro zápis názvu adresáře, který jste vytvořili ve složce sys.InitializationPrice, například TOP produkty s omezenou skladovostí, Výprodej ležáků.

 • Source product attribute for InitializationPrice Místo pro zápis názvu atributu, od kterého se vypočítává IC. Například KM_CostPriceWithVat, KM_MinPrice, VendorPrice.

 • Nominal change K ceně uvedené jako vstupní pro výpočet IC bude připočtena fixní hodnota. Například nákupní cena je 800 a přičte se 200 Kč. Toto nastavení může být vhodné například u nominálně levných produktů s cenou od 10-100 Kč, kdy chcete například vždy přidat alespoň 50 Kč

 • % change K ceně uvedené jako vstupní pro výpočet IC bude připočtena procentuální změna. Pokud tedy například chcete u telefonů Samsung změnit IC, nastavíte 20% změnu od nákupní ceny. Lze si tak v případě potřeby ručně rozdělit eshop na jednotlivé kategorie a mít IC kompletně pod kontrolou.

Odebrání manuální inicializační ceny Pokud u produktu již nechcete mít nastavenou manuální IC je možné produkty překopírovat do adresáře sys.RemoveInitializationPrice. Produkt bude odebrán z adresáře a také bude odebrána manuální IC a IC bude nadále počítána automaticky.