Stromy kategorií

Popis jednotlivých stromů kategorií a jejich využití

V Karse jsou k dispozici tři stromy kategorií, které slouží k zobrazení výpisu produktů. Pokud se vybere konkrétní kategorie, tak slouží jako „filtr“ produktů a aplikovaný report obsahuje tyto produkty. To platí jak pro reporty v záložce PRODUCTS, tak i pro záložku REPORTS.

Cenotvorba

Zde jsou kategorie, ve kterých se ručně, nebo dle pravidel umísťují produkty. Na adresáře jsou aplikovány rozdílné cenové strategie. Standardně jsou k dispozici adresáře jako Balanced, Sale, BestPrice a Manual Repricing. V tomto stromu je možné kategorie zakládat, měnit popis, mazat.

Eshop

Tento strom slouží pro lepší orientaci mezi produkty a obsahuje kategorie, které se automaticky zakládají dle importního XML od zákazníka. Lze tak vytvořit strukturu, která je vhodná pro analýzu produktů a produkt manažeři toto rozdělení produktů znají. Pro založení kategorií se používá report „Update eshop categories“, kde se aplikují atributy z XML, dle kterých se vytváří struktura kategorií. Nejčastěji dle atributů CAT1, CAT2, CAT3. Produkt může být umístěn jen v jedné kategorii, protože jinak by docházelo k chybným závěrům v analýzách, kdy by byl profit produktu například započítán 2x. Pokud je produkt v importním XML pro Karsu umístěn ve dvou kategoriích bere se ta poslední. V tomto stromu nelze zakládat nové adresáře, protože by došlo k automatickému smazání při další synchronizaci adresářů s primárním zdrojem dat a to je importní XML.

Product groups

Jedná se o další strom kategorií v záložce CENOTVORBA. Product groups, někdy také nazývané „virtuální kategorie“ jsou velice užitečné. Na rozdíl od ostatních stromů mohou obsahovat stejné produkty ve více adresářích, je možné libovolně zakládat nové adresáře a do těchto adresářů kopírovat produkty z ostatních stromů. Pokud například analyzujete prodejnost produktů a zlevníte některé produkty, nebo na produkty bude kupónová akce, jednoduše si produkty překopírujete do svého adresáře a kdykoliv můžete produkty zobrazit, analyzovat, nebo na ně aplikovat segmentační report a vyhodnotit je jako samostatnou skupinu. Jedná se tedy vlastně o „product bookmarks“, kam si odkládáte produkty.