Konzole

Zde se spravují scripty

V Karse je každý report tvořen pomocí analytického scriptu. Tyto scripty mají jednu až X konfigurací, které se zobrazují v GUI. Například všechny záložky ve výpisu produktů jsou názvy konfigurací jednoho scriptu. Konzole zpřístupňuje jednotlivé reporty a jejich konfigurace. Konzole umožňuje i tvorbu vlastních scriptů, které lze zde vyvíjet.

Reporty lze umístit do jednotlivých skriptových skupin, které je pak možné zpřístupnit na záložce REPORTS. Pokud skriptová skupina obsahuje více reportů zobrazují se následně v rozbalovacím menu.

Skupinu scriptů lze také označit jako emailovou a obsažené reporty jsou pak pravidelně zasílány emailem.