Změna záložek a sloupců

Editace sloupců, vytvoření vlastní záložky

Přidání záložky - konfigurace reportu

Všechny reporty jsou v reprezentovány scripty, které mají 1 až X konfigurací. Pro výpis produktů se používá specifický script, kdy jeho konfigurace jsou zobrazovaný jako jednotlivé záložky. Tento kombinační script umožňuje opravdu velkou flexibilitu úpravy prostředí.

Pomocí tlačítka plus "+", lze zobrazit dialog, který umožňuje modifikovat pořadí sloupců v jednotlivých záložkách, vytvářet, mazat, přejmenovat záložky. Konfigurace v tomto dialogu je záložka ve výpisu produktů.

 • Seznam konfigurací Drop-down list obsahuje seznam konfigurací. Kdy každá konfigurace obsahuje vlastní seznam sloupců zobrazovaných v jedné záložce.

 • Název konfigurace Název konfigurace určuje zároveň název záložky ve výpisu produktů.

 • Změna pořadí konfigurací-záložek Vpravo vedle seznamu konfigurací je dostupná volba změny pořadí, která se po uložení dialogu zobrazí v podobě změny pořadí záložek ve výpisu produktů.

 • Smazání konfigurace Volba smazaní konfigurace se nachází vpravo vedle piktogramu změny pořadí konfigurací. PO smazání konfigurace je nutné uložit celý dialog, jinak se změna neprojeví.

 • Přidání nové konfigurace Přes piktogram + lze přidat novou konfiguraci. Je zde také volba jaká konfigurace se použije jako vzor pro seznam sloupců.

 • Fulltext hledání sloupců Sloupců pro zobrazení je více jak 300. Pro lepší přehled je možné je filtrovat pomocí fulltext hledání.

 • Označení přidaného sloupce Přidaný sloupec je označen zeleným piktogramem.

 • Aplikování sloupce Pokud chcete přidat sloupec do konfigurace přetáhněte sloupec myší doprava.

 • Přidání vlastního sloupce Lze přidat také vlastní sloupec. Text lze následně editovat a sloupec je možné smazat. Tato možnost se hlavně využívá pro přidání dopočítávaných sloupců.

Script kombinátor

Všechny reporty jsou tvořeny scripty. Tyto scripty jsou naprogramovány v Karsa analytickém jazyku. To umožňuje rychle provádět změny ve funkcionalitě služby. Pro zobrazení reportu v záložkách se používá script Category products list - Scripts combinator (using OutputPresenter). Tento script je také dostupný pomocí konzole, kde je možné ho otevřít a měnit konfiguraci. Script je specifický tím, že dokáže kombinovat obsah výstupních sloupců z jiných reportů. Pokud máte například 6 různých reportů, ale chcete z nich vytvořit jinou kombinaci sloupců, protože například nyní chcete analyzovat návštěvnost tak toto přesně tento script umí. Pokud bude vytvořen další nový report lze jej zařadit jako vstup do kombinačního reportu a použít tyto sloupce pro zobrazení ve výpisu produktů.

Dopočítávaný sloupec

V Excelu je běžné, že použijete vzoreček a vypočítáte hodnoty pro nový sloupec. Obdobná funkcionalita je dostupná ve scriptu Script combinator. Dle dopočítávaných sloupců lze ve výpisu produktů filtrovat a i porovnávat období.

Sloupce použité ve vzorci musí být obsaženy ve stejné konfiguraci. Není tedy možné se odkazovat na jiný report, kde je sloupec obsažen.

Příklad výpočtu poměru současné ceny produktu vs. nastavené minimum.

 • Sečtení dvou sloupců

[Column A] + [Column B] As Name of column C
 • Znaménka pro operace Lze použít standardní znaménka pro operace sčítání +, odečítání -, násobení, dělení /. Je možné používat závorky ( a ).

 • Dělení Pro dělení je lepší použít metodu Div, která má automaticky ošetřeno dělení 0 a nejde tak chybě scriptu. Pro zaokrouhlená je možné použít metodu Round.

[Column name A].Div([Column name B]).Round(2) As Name of column C
 • Podmínky Lze také zapisovat podmínky. Ty jsou velice vhodné pro vyhodnocování porovnání období, kdy lze stanovit několik metrik, které chcete, aby byly splněny a výsledkem přehledná informace True False. Jednoduchá podmínka

if([Column A] > 0, "True", "False") As Simple condition

Komplexní podmínka vyhodnocující net profit váhu u nových zákazníků při porovnání období.

if ([Orders profit weight (new customers) Diff %] > 0 && [Profit weight (new customers) Diff %] > 0 && [Orders net profit Diff %] > 0 && [Product net profit Diff %] > 0, "True", "False") As S new customers

Použit počet dní při porovnání období. Nemusí tak být vybrán stejný počet pro porovnání.

if ([Orders profit weight (new customers) Diff %] > 0 && [Profit weight (new customers) Diff %] > 0 && ([Orders net profit]/[Days count] > [Orders net profit]/[Previous Days count]) && ([Product net profit]/[Days count] > [Product net profit]/[Previous Days count]), "True", "False") As S new customers relative