Propad profitu produktů

Zjištění výkonu produktů za časové období

Příklad analýzy propadů prodejů za posledních 14 dní

V záložce Statistics jsou obsažený všechny důležité údaje o výkonu produktů, proto je vhodné začít analýzou v této záložce.

Porovnáme období za aktuáních 14 dní a předchozích 14 dní.

Klikněte na porovnání období a vyberte 14 dní

Karsa uchovává data za posledních 60 dní. Pokud se vybere delší časová perioda, nejsou data započítána.

Po přepočtu tabulky jsou v tabulce k dispozici nové sloupce, Previous a Diff%. Tyto sloupce ukazují hodnotu za předcházející období a procentuální rozdíl.

Kliknutím na příslušný sloupec dojde k setřídění výsledků. Nejprve od největší hodnoty k nejmenší. Pro náš příklad analýzy klikneme ještě jednou na třídění a tabulka bude setříděna od největšího poklesu.

Na prvních řádcích se mohou zobrazovat produkty, kde není uveden žádný záznam. To je způsobeno tím, že u produktů nebyl za vybrané období realizován žádný profit. Tyto produkty odfiltrujeme.

Rozšířit filtr můžeme pomocí dvou přístupů

  • Previous Product Profit Použijeme filtr na sloupec Previous Product profit.

  • Product profit Diff % Odebereme záznamy bez hodnoty.

Nad tabulkou je k dispozici nápověda k hledání, více o filtrech se dočtete zde.

Nyní jsou odebrány produkty bez profitu v předchozím období a můžeme použít filtraci k zobrazení jen produktů s poklesem profitu. Na rozdílový sloupec aplikujeme podmínku, že chceme zobrazit jen produkty se záporným rozdílem profitu.

Filtr ještě může rozšířit o výběr 20% top produktů v předcházejícím období.

Výsledkem je tabulka, která obsahuje jen produkty s poklesem profitu a zároveň ihned vidíme v prvním řádku jakou sumu profitu produkty realizovaly v předcházejícím období a současném. V našem příkladu vyfiltrovaná skupina realizovala v předchozím období 84% profitu obchodu a nyní 19%. Máme tedy "viníky", kteří mohou za pokles profitu.

V parametrickém filtru vpravo v menu můžete také ihned vidět o jaké výrobce se jedná, zda jsou produkty povoleny k přecenění a další informace dle konfigurace vašeho parametrického filtrování a nastavených hodnot.

Net profit

Obdobním způsobem lze analyzovat očištěný profit, obrat, marži, návštěvnost, nebo profit celých objednávek.

Uložení filtru

Je také možné filtr pro opakované použití uložit. Časový rozsah se neukládá a po aplikování filtru je potřeba nastavit časovou periodu.

Svátky, sezóna, rozdílný počet dnů

Často se sává, že chcete vyhodnotit období, ale v jednom z porovnávaných období byl například svátek, Vánoce, velikonoce. Porovnání pak není vypovídající a je zkreslené. Z tohoto důvodu jsme přidali možnost zobrazit profitovou, obratovou váhu produktu. Profitová váha tedy "normalizuje" jednotlivé dny. U vyfiltrovaných produktů je vidět, že došlo k poklesu jejich profitové váhy.

Tuto váhu lze analyzovat také u nově získaných a stávající zákazníků. To je další informace, která může vést k identifikaci propadů prodejů.

Nyní jsme identifikovali skupinu produktů, u kterých došlo k poklesu profitu. V dalším příkladu bude popsána analýza zjištění možných příčin tohoto poklesu.