Filtrování a práce s tabulkou produktů

Jak využít plně potenciál filtrování produktů a jejich hromadný výběr

Fulltext hledání

Při hledání je potřeba nejprve vybrat sloupec nad, kterým chcete hledat. Pokud není sloupec vybrán zobrazí se informační hláška

 • Sloupce jsou rozděleny na dva typy. Textové a číselné dle typy sloupce lze pak používat operátory pro hledání. Například nad textovým sloupcem výrobce nelze použít výraz >100.

 • Po zadání výrazu se hledání aktivuje tlačítkem lupa, které následně zezelená. Je také možné použít tlačítko Enter.

 • Červené tlačítko +Add přidává další sloupec pro hledání. Nový sloupec je v hledané podmínce přidán jako AND tedy například Acer a profit větší než 100. OR lze použít zápisem v textovém poli .

 • Při hledání je možné použít nápovědu, která je umístěna vpravo nad tabulkou Pokud chcete vyhledat například více výrobců tak lze použít v textovém poli zápis s OR.

Acer || HP
 • Vyhledávání s jedním zástupným znakem hledá výrazy, které odpovídají výrazu s nahrazeným jedním znakem. Chcete-li například vyhledat "text" nebo "test", můžete použít hledání

te?t
 • Vyhledávání s více zástupnými znaky hledá 0 nebo více znaků. Chcete-li například vyhledat test, testy nebo tester, můžete použít hledání

test*

Můžete také použít hledání se zástupnými znaky uprostřed výrazu.

te*t

Jako první znak vyhledávání nelze použít symbol * nebo ?

 • Uvozovky lze použít, pokud chcete hledat celý výraz

"Acer Aspire"
 • ASC a DESC Určuje, zda se podle vybrané sloupce budou výsledky řadit sestupně nebo vzestupně. Vhodné použití je u numerických sloupců například Profit, kde si filtrované produkty následně setřídíte dle největšího profitu a tento celý hledaný výraz uložíte pro pozdější použití.

 • MAX a MIN Pokud chcete vyfiltrovat jen 10% nejprodávanějších produktů nemusíte produkty exportovat do Excelu, tam setřídit a dle rozsahu hodnot vybrat top produkty, ale lze použít výraz MAX 10%. To obdobné platí pro MIN.

Fulltext hledání lze kombinovat s parametrickým filtrem a celou kombinaci hledání lze uložit pro pozdější použití.

Parametrické hledání

Parametrické filtry jsou umístěny vlevo pod stromem kategorií. Aplikují se zároveň s fulltext filtrem.

Dostupné parametry pro hledání se nastavují u kategorie při jejím vytvoření nebo editaci. Pro každou kategorii je možné nastavit různé filtry, například pro notebooky váhu zařízení a pro boty velikost.

 • K dispozici jsou dva "filtrType" numerický, který se zobrazuje jako posuvník a kategorický, který zobrazuje dostupné varianty pomocí checkBoxu.

 • Pro zobrazení parametru je potřeba správně zapsat název atributu. Název se standardně přebírá z importního XML od zákazníka a musí být povolen pro pravidelné ukládání do analytické kostky.

Pro přesný název atributu se obraťte na podporu, která Vám zašle dostupné parametry.

 • Jako atribut nelze použít dopočítávané sloupce v tabulce produktů.

Ids paměť

Ve výpisu produktů lze produkty označit zatržítkem a uložit do schránky pro další použití. To je vhodné, pokud se vyhodnocují produkty a chcete produkty uložit pro pozdější analýzu. Nemusíte již ID produktů kopírovat do poznámkového bloku, ale stačí je přidat do schránky. Schránku lze doplňovat o nové produkty, nahrazovat, mazat. Pokud jsou produkty ve schránce lze je opětovně vybrat a nejčastější následnou operací je přesun do produktové skupiny (Product groups), kde mohou být produkty uloženy nastálo a je možné je analyzovat pomocí segmentace nebo standardně pomocí výpisu produktů.

Uložení filtru produktů

Pokud je aplikován fulltextový nebo parametrický filtr, lze toto sestavení uložit a opakovaně použít. Filtr lze uložit jako Private a bude zobrazován jen pro uživatele, který filtr vytvořil, nebo Public a bude se zobrazovat ve všem uživatelům. Uložíte si tak oblíbené „pohledy“, kdy při ranní kontrole obchodu si zobrazíte například produkty s poklesem profitu a sníženým počtem objednávek od nových zákazníků na jedno kliknutí.

 • Filtry jsou ukládány vždy pro konkrétní report, záložku.

Pinned products filter

Ve výpisu produktů je dostupných k analýzám více jak 300 různých sloupců. Tyto sloupce jsou rozděleny do jednotlivých záložek (Tabů). Pokud provedete například filtrování v záložce statistik a zobrazíte produkty s klesajícím profitovým trendem je vhodné také zjistit příčinu tohoto poklesu. Jakou měli návštěvnost a jaká byla cena konkurence. Tyto informace se nalézají v jiných záložkách z důvodu přehlednosti, aby v jednom výpisu nebylo 100+ sloupců. Pined products filter uzamkne aktuální výpis produktů a můžete zobrazit jinou záložku, která zobrazuje například informace o návštěvnosti produktů. Je zachován počet filtrovaných produktů i jejich třídění. Je to podobné jako v Excelu, když zobrazíte jiný sešit, ale s tím rozdílem, že se Vám automaticky produkty filtrují ve všech sešitech dle aplikovaných filtrech v různých sešitech. Pokud chcete aplikovat další filtr na nové záložce například dle ceny konkurence, návštěvnosti tak seznam produktů opět zmenší, pined filter změní barvu na oranžovou a můžete znovu uzamknout produkty a pokračovat na další záložku. Takto se snadno vybírají například produkty do akcí, zpravodajů.

Select products

Umožňuje označit produkty dle vloženého seznamu ID nebo importovaného z CSV souboru. Pokud tedy máte seznam ID produktů v Excelu a potřebujete vybrat v Karse pro další manipulaci se tato funkcionalita ideální.

ID produktů jsou case sensitive. Pokud ID neodpovídají nedojde k jejich označení

Stažení reportu do Excelu

 • Reporty lze stáhnout tlačítkem do Excelu. Při aplikování filtru produktů výsledný soubor obsahuje jen vyfiltrované produkty

 • Tlačítko vlevo vedle stažení setřídí tabulku do výchozího řazení

Kalendář - změna časového rozsahu

Výchozí hodnota pro výpočet agregovaných hodnot ve sloupcích je 7 dní. Pokud je použito porovnání období automaticky se vybere předchozích 7 dní k porovnání a ve výpisu produktů jsou přidány rozdílové sloupce.

Pokud ručně měníte počet dní ve výběru snažte se vybrat stejný počet dní. Jinak bude porovnání hodnot například profitu nevypovídající.