Důvody propadu profitu

V předchozím příkladu byl popsán postup výběru produktů s propadem profitu. Níže si ukážeme jak nalézt možnou příčinu tohoto propadu.

Nejčastějším důvodem poklesu prodejů je návštěvnost. Je to logické, protože korelace je zde velice vysoká, pokud je 0 návštěv, nejsou žádné prodeje. Pokles návštěv, bývá často následkem událostí nesouvisejících přímo z cenotvorbou, ale to neznamená, že by nebylo potřeba zjistit, co je důvodem výpadku a z jakých zdrojů došlo k poklesu návštěv.

  • Zdroj návštěvnosti U vyfiltrované skupiny produktu v záložce Statistics je dostupný sloupec Unique visits. Pokud je u skupiny celkový pokles návštěv významný, bude pravděpodobně pokles prodejů souviset s návštěvností. Pokud by nebyl patrný pokles návštěvnosti je potřeba zkontrolovat objednávkovou konverzi.

Vybrané produkty uzamkneme a přepneme se do záložky visitors. V této záložce jsou dostupné další a podrobnější informace o zdroji návštěvnosti.

Pokud by byl největší propad ze zdroje Google, což je časté, je možné zkontrolovat hodnoty impressions.

Pokud je u impressions propad, je to další signál, že bude pravděpodobně problém s nastavením kampaní. Ztrácí se impression share. Dalším ukazatelem pak může být pokles utracených prostředků z PLA kampaní.

Ceny konkurence

Dalším důvodem poklesu návštěvnosti může být změna cenové hladiny na trhu. V záložce Comp. Prices Today jsou dostupné sloupce, které zobrazují minimální, průměrnou a maximální cenu za časové období.

% rozdíl je zobrazován jako rozdíl vaší ceny od vybrané metriky. Pokud je medián +7% znamená to, že vaše cena je 7% pod mediánem.

Zvýšenou pozornost je dobré věnovat minimální ceně na trhu, kdy nemusí dojít k výrazné změně mediánu/průměru trhu, ale minimální cena je výrazněji níže. To může způsobit právě i pokles impressions v PLA kampaních.

Cenové chování je také možné analyzovat v segmentačním reportu.

Při zjištění, že došlo ke změně odchylky od vybrané metriky je otázkou proč nedošlo k nastavení požadované ceny. Nejčastěji je příčinou nastavení cenových limitů produktů u strategie.