Find the most impacting products

Zjistěte příčinu proč se v obchodu prodává nebo naopak neprodává

Report se snaží pomoci s odpovědí na častou otázku „Proč se neprodává“. Report analyzuje prodeje za vybrané časové období a dle konfigurace hledá produkty s největším dopadem na změnu obratu nebo profitu. Nejprve nalezne produkty u kterých došlo ke změně vyhodnocované hodnoty například obrat a následně vybere podmnožinu těchto produktů s největším dopadem. Cílem je, aby se uživatel mohl zaměřit jen na relevantní produkty a bylo jich ideálně co nejméně s co největším dopadem.

V nastavení lze vybrat vyhodnocení obratu, profitu a zda se má vyhodnocovat pokles nebo naopak růst. Zároveň lze použít atribut z importního XML a dle něho segmentovat produkty. Délka běhu reportu se pohybuje dle nastavení okolo 1-2 minut.

Další možností je zobrazit u produktů například výrobce, takže je ihned zřejmé, který výrobce a jeho produkty měly největší dopad na změnu.

Tabulka zobrazuje tyto sloupce

 • Products – Celkový počet produktů v obchodu

 • Impacting products – Produkty, u kterých došlo k požadované změně

 • Most impacting products -Vybrané produkty s největším dopadem

 • Total current – Suma za celý obchod v současném období. Slouží pro orientaci jak si vedl celý obchod

 • Total previous - Suma za celý obchod v předchozím období

 • Total change – Celková změna

 • Impacting products change – Změna hodnoty všech produktu se změnou analyzované hodnoty

 • Most impacting products change – Změna hodnoty vybraných produktů

 • Most impacting products change % - Procentuální změna u vybraných produktů

 • Correlation to possible causes – Možné příčiny poklesu nebo růstu u vybraných produktů. Díky tomuto sloupci lze dále lépe zaměřit další hledání/analýzy příčin poklesu nebo růstu u vybraných produktů. Některé příčiny mohou být sekundární, například pokles cenového pořadí produktů a s tím související pokles konverze.

 • Atribut – Vybraný atribut například výrobce nebo kategorie eshopu, kde došlo k největší změně.

Po kliknutí na tlačítko products se zobrazí produkty ve výpise produktů je vhodné je uložit do IDs memory a případně odložit do produktové skupiny, kde lze provádět další analýzu například pomocí segmentačního reportu.