Kategorizace

Automatický přesun produktu do cenových strategií nebo produktových skupin

Kategorizační pravidla slouží k automatickým přesunům produktů mezi cenovými strategiemi, nebo produktovými skupinami.

Kategorizační skupina

Kategorizačních skupin je možné vytvářet více dle jejich zaměření.

  • Vyhodnocování produktových skupin se provádí od shora dolu. Je potřeba mít na paměti, že každá skupina se vyhodnocuje individuálně a pokud dvě skupiny přemisťují stejný produkt, bude uplatněna ta poslední.

  • Pravidla Kategorizační skupina obsahuje více pravidel, která se vyhodnocují od shoda dolu. Pokud je u produktu splněno pravidlo pro přesun, tak se již ve vyhodnocování dalších pravidel nepokračuje.

  • Ignorované kategorie Pokud je aplikována ignorována kategorie, tak tato kategorie není použita jako zdroj produktů v jednotlivých pravidlech.

  • Zobraz XML config Obsahuje XML zápis proměnných, které jsou dostupné v pravidlech. Velkou výhodou je, že lze použít v podmínce hodnoty, které jsou zasílány v importním XML například, produkt manažer, výrobce atd. Celkem je k dispozici 10+ proměnných a pokud potřebujete naprogramovat specifickou proměnou obraťte se na náš support. Naprogramování této proměnné je jednorázově zpoplatněno. Pro lepší formátování použijte některý z online XML formáterů

Každá produktová skupina má vlastní seznam proměnných.

  • Show log Zobrazuje podrobnosti o umístění produktů do jednotlivých adresářů dle nastavených pravidel. U produktů je možné filtrovat dle produktové skupina a zjistit tak zda došlo k vyhodnocení pravidla. Všechny produkty jsou v tabulce obsaženy pro každé pravidlo, aby bylo možné zkontrolovat jak se pravidlo vyhodnotilo a jaké hodnoty měly jednotlivé proměnné.

Dle množství pravidel a produktů v obchodu může výsledná tabulka obsahovat až miliony produktů. Mějte prosím strpení při načítání reportu.

  • Kategorizace vybraných produktů Pokud jste v kategorizační skupině, lze spustit kategorizaci pro vybrané produkty. Tato kategorizace proběhne rychle a následně můžete vyhodnocení pravidel ověřit v logu.

Pro zobrazení dialogu a vložení ID produktů, musíte být v konkrétní kategorizační skupině.