Základní navigace v prostředí

Naučte se, jak se efektivně pohybovat v UI prostředí Karsa adminu

Admin prostředí je rozděleno do různých sekcí, které usnadňují práci s produkty, nastavení strategií a analýzy produktů. Přečtěte si další informace o těchto sekcích a o tom, jak vám pomohou vytvořit požadované nastavení strategií.

Cenotvorba eshopů je opravdu obsáhlá oblast a zahrnuje i marketing obchodů. Pro její pochopení je potřeba investovat čas k získání znalostí, aby jste byli následně schopni aplikovat novou a efektivnější cenovou strategií, která povede k růstu obchodu.

  • Strategie Seznam dostupných cenových strategií ASI BUDE VHODNÉ CELOU ZÁLOŽKU SKRÝT. UPRAVIT TEXT, upravovat hodnoty strategie nemá cenu, protože je vše uloženo lokální konfiguraci !!!! Je možné založit novou strategii, nebo provést změnu defaultního nastavení strategie. Toto nastavení se projeví jen u produktů, které jsou přiřazeny v adresáři, který nemá změněnou konfiguraci oproti defaultní. Nedojde tedy ke změně lokálních konfigurací.

  • Seznam přecenění Seznam proběhnutých přecenění produktů. Každé přecenění obsahuje detailní informace při výpočtu ceny produktu.

  • Ceny pro eshop Informace o výsledné ceně produktů, která je načítána eshopem, nebo informačním systémem zákazníka.

  • Události Seznam událostí, které je možné vytvářet. Slouží pro tvorbu poznámek, nebo notifikování supportu o změně naskladnění, akcích a dalších změnách.

  • Náklady Správa nákladů eshopů používaných pro analýzy. Náklady spojené s objednávkou z externích zdrojů jako Google a další.

  • Kategorizace Tvorba pravidel pro aplikování cenových strategií, minimální marže, Google kampaní a přesun do produktových skupin.

  • Konzole Správa scriptů a jejich konfigurací. Scripty jsou jádrem celého systému a zobrazují všechny reporty, analýzy.

Kategorie

Při kliknutí na záložku Kategorie je možné vybrat zobrazení produktů umístěných ve dvou stromech kategorií. Cenotvorba, která obsahuje produkty obsažené v jednotlivých cenových strategiích a Eshop. V eshop stromu jsou produkty umístěny dle jejich umístění v eshopu a tento strom slouží pro analýzy produktů. Struktura eshop stromu je automaticky aktualizována dle zasílaného XML s produkty.

Produktové skupiny

Jedná se o další strom kategorií v záložce CENOTVORBA. Product groups na rozdíl od ostatních stromů mohou obsahovat stejné produkty ve více adresářích, je možné libovolně zakládat nové adresáře a do těchto adresářů kopírovat produkty z ostatních stromů.