Category products list scripts

Zdrojové scripty pro script kombinátor

Jednotlivé scripty obsahují specifické sloupce pro konkrétní oblast zájmu, například zaměření na návštěvnost, ceny konkurence, náklady. Každý report má vlastní konfiguraci, kterou je možné upravit a změnit tak dostupné sloupce v reportu. Reporty se konfigurují v konzoly, kde se změní požadované nastavení.

Pokud se změní konfigurace reportu musí se při prvním spuštění vložit do cache. To může trvat v některých případech i další minuty. Standardně se report cachuje na pozadí a z tohoto důvodu je rychle dostupný pro uživatele.

Statistics information

Obsahuje základní informace o prodejích produktu, návštěvnosti a důvodů přecenění produktu. Název scriptu: Category products list - Statistics information in date period (using OutputPresenter)

Audience

Report zaměřený na návštěvnost produktů. K jednotlivým zdrojům návštěvnosti zobrazuje konverzní poměr, objednávky, profit a další metriky. Název scriptu: Category products list - Statistics information in date period (using OutputPresenter)

V konfiguraci reportu lze přidat zdroj návštěv ke kterému se vypočítají dostupné metriky.

Product prices

Report zobrazující ceny konkurence. Nastavuje, jaká konkurence se má zobrazovat v reportu. Název scriptu: Category products list - Product Prices (using OutputPresenter)

Pokud je konkurence uvedena a například není dostupná na Google shopping ani u jednoho záznamu může dojít k zobrazení chyby.

V konfiguraci reportu se nastavuje seznam obchodů, které se mají zobrazovat v reportu.

Expenses

V reportu se nastavuje, jaké náklady se mají zobrazovat pro jednotlivé zdroje návštěvnosti. GUID nákladu vám bude zaslán dle vaší konfigurace projektu a jeho seznamu nákladů. Název scriptu: Category products list - expenses (using OutputPresenter)

Static columns

Report obsahuje hodnoty sloupců zasílaných v importním XML. Například výrobce, sklad, produkt typ, kategorie eshopu.