Události

Zapište si poznámku

Zapisujte základní změny nastavení, aby jste věděli v budoucnu nezapomenuli jaká změna ovlivnila výkon obchodu.

Události slouží k vytvoření poznámky, které mohou být zobrazeny v reportech. Lze označit výpadky obchodu, nebo notifikovat Karsu se specifickým dotazem. Označení výpadků je také důležité z pohledu přeceňování, kdy data se následně nepoužívají pro učení statistických modelů, protože by došlo ke zkreslení dat.